logo

0988344621

Trình tự để đánh cú FH và BH cơ bản

Trình tự để đánh cú FH và BH cơ bản như sau:

1. Luôn tâm niệm Nhìn bóng để biết hướng
2. Phải mở vợt ngay (bằng cách dùng mũi chân làm điểm gốc, xoay bàn chân sang phía bóng bay tới, tự nhiên vợt sẽ mở ra)
3. Di chuyển ngay để có thể đến sớm điểm đánh bóng (thậm chí lúc này không cần quá dõi mắt theo bóng mà quan trọng là di chuyển về phía bóng sẽ rơi)
4. Dừng lại (bắt đầu quan sát bóng trở lại)
5. Điều chỉnh những bước nhỏ (baby step) để hướng bóng bay đến bên phải của mình vừa tầm
6. Xoay vai song song hướng bóng (vuông góc với lưới), nhìn kỹ bóng
7. Chờ
8. Bước trân trái lên vào phía bóng
9. Đồng thời xoay vai và hông ra và vung vợt vào bóng
10. Kết thúc bằng động tác follow through (đánh vươn ra phía trước và từ dưới lên trên, từ trong ra ngoài)
(Tương tự với quả trái thì bước chân phải lên)
Ở đây cần chú ý 3 điểm quan trọng là:
– Mở vợt và Di chuyển sớm về phía bóng rơi
– Phải có được cảm giác chờ (dừng), nhìn kỹ bóng
– Bước chân trái lên vào phía bóng rồi mới xoay hông, đánh vợt vào bóng
Nếu bạn có được cảm giác chờ để nhìn kỹ rồi mới vào bóng thì sẽ giúp bạn có những điểm lợi sau:
– Có cảm giác Chờ được tức là bạn đã có khả năng đoán và di chuyển sớm
– Chờ tức là bạn sẽ có đủ thời gian để đánh bóng đúng tư thế
– Chờ và nhìn kỹ bóng thì bạn sẽ đánh bóng chính xác, đúng tâm vợt, bóng có lực hơn